رادو در خاورمیانه همیشه محبوب بوده و هست، شاید ساعت ساز چندان پر افتخار و خلاقی نباشد اما هیچوقت هم ساعت بد نساخته. البته در چند سال اخیر با تولیدات تازه بر اساس مدل های محبوب تاریخی اش مثل ” کاپتان کوک ” محبوبیت و احترام بیشتری برای خودش خریده است!

نمایش یک نتیجه