خدمتی که سواچ به دنیای ساعت کرده را نمیتوان در چند خط گنجاند، درست در جریان سیل ساعت های کوارتز ژاپنی بود که از هر طرف خبر تعطیلی یک یک ساعت سازان سوئیسی شنیده میشد. در همین شرایط بود که سواچ دست به کار شد تا همچنان نام های بلند آوازه ای همچون امگا، لونژین، میدو، همیلتون، سرتینا، رادو، تیسوت و … زنده بمانند!

نمایش دادن همه 5 نتیجه