نظرسنجی خرید

نظرسنجی خرید از جم واچ

تجربه کلی خرید از جم واچ را چگونه ارزیابی میکنید؟
پشتیبانی جم واچ رو چطور ارزیابی میکنید؟
از نحوه ثبت سفارش در جم واچ رضایت داشتید؟
از اطلاع رسانی مراحل آماده سازی و ارسال سفارش رضایت داشتید؟
از بسته بندی و دریافت سفارش رضایت داشتید؟
نام و نام خانوادگی(ضروری)